Perspectivity

Perspectivity is een collectief dat er van overtuigd is dat alle kennis, technologie en middelen beschikbaar zijn om een duurzame wereld te creëren, en dat interactieve processen de oplossing zijn om daadwerkelijk een menselijke en duurzame maatschappij te bouwen.

<br><br>

In 2011 heb ik een half jaar gewerkt aan het opzetten van een professionele Perspectivity organisatie.

<br><br>

Daarnaast ben ik al jaren Gameleader van de Perspectivity Game: een serious game waarin deelnemers ervaren hoe het is om gevangen te zitten in een complexe sociale situatie. In korte tijd ervaren de deelnemers hoe moeilijk het is om in een wereld met verschillende belangen samen te werken aan een goede, duurzame oplossing. Daarnaast leren ze om complexe sociale situaties in het dagelijkse leven te herkennen en op een goede manier op te lossen.

<br><br>

Meer informatie over Prespectivity is te vinden via www.perspectivity.org