CO2-Prestatieladder VolkerWessels BVGO

Nadat ik VolkerRail als projectmanager als eerste bedrijf op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder had gecertificeerd, werd ik door VolkerWessels gevraagd om alle bedrijven die onder de divisie Bouw & Vastgoedontwikkeling vallen ook te helpen met de certificering op Niveau 4 van de Ladder.

<br><br>

De uitdaging van dit project was om ongeveer 50 individuele bedrijven binnen het VolkerWessels concern te helpen met het opzetten van een gestandaardiseerde CO2-emissie boekhouding, CO2-reductiedoelstellingen afgestemd op het individuele bedrijf en een algemene visie op CO2-reductie in de bouw op directie niveau.

<br><br>

Een van de belangrijkste eye-openers was de CO2-Ketenanalyse die als onderdeel van dit project is uitgevoerd voor het VolkerWessels PlusWonen concept.

<br><br>

De Pluswonen analyse en meer informatie is te vinden op de site van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling: www.volkerwessels.com.