RILA upgrade

Het RILA systeem dat door Fugro RailData is ontwikkeld is een high-tech meetsysteem dat in kort tijd grote hoeveelheden geografische en geometrische gegevens kan verzamelen door een carbon fiber unit aan een trein te koppelen. Na de succesvolle introductie van het systeem in de UK in 2013 werd het noodzakelijk om een 2e meetsysteem te ontwikkelen, en waar mogelijk het systeem verder te verbeteren.

<br><br>

Het afgelopen jaar heb ik een Agile team geleid bestaande uit hardware en software developers van Fugro RailData en diverse externe partijen om het meest geavanceerde spoor meetsysteem op de markt te ontwikkelen. Met snelheden tot 200 km/uur kan het systeem op 1 cm nauwkeurig de geografische positie van het spoor bepalen, op tienden van millimeters geometrische gegevens over spoor en wissels verzamelen en wordt een 180 graden HD georeferenced video van de omgeving gemaakt.

<br><br>

Meer informatie over het RILA meetsysteem is te vinden op www.fugroraildata.com.

VolkerWessels Duurzaamheid Verslag

Na de goede samenwerking tijdens het project om VolkerWessels BVGO te certificeren op Niveau 4 van de CO2-Prestatieladder in 2011, heb ik in 2012 en 2013 op de afdeling Corporate Responsibility van VolkerWessels meegewerkt aan de realisatie van het VolkerWessels Duurzaamheid Jaarverslag.

<br><br>

De werkzaamheden bestonden uit het bepalen van de projectaanpak, het verzamelen en interpreteren van de binnenkomende gegevens en het optimaliseren van de data-verzamel software pakketten.

<br><br>

Op de website van VolkerWessels  is meer informatie te vinden over Corporate Responsibility: www.volkerwessels.com

VolkerWessels Telecom CO2-Prestatieladder

In 2014 is VolkerWessels Telecom gecertificeerd op Niveau 4 van de CO2-Prestatieladder.

<br><br>

Ik heb het bedrijf geholpen met het opzetten van hun CO2-Management systeem en het opzetten van een CO2-reductie plan en ketenanalyses om ook dieper in de keten een positieve impact te hebben op de CO2-emissie in de telecom sector. Ik had daarbij vooral een coachende rol; ik ben er van overtuigd dat dit soort systemen door het bedrijf zelf moeten worden opgezet en geïmplementeerd om er voor te zorgen dat het ook op lange termijn succesvol is.

<br><br>

Meer informatie over het CO2-reductie beleid van VolkerWessels Telecom is te vinden op www.vwtelecom.nl.

Introductie van RILA in de UK

Begin 2013 ben ik als projectmanager betrokken geraakt bij RailData, een start-up die op het punt stond om een nieuwe markt te gaan veroveren: het Verenigd Koninkrijk.

<br><br>

RailData heeft het RILA systeem ontwikkeld: een high-tech meet-systeem waarmee zeer nauwkeurige kaarten van het spoor kunnen worden gemaakt. Het RILA systeem is vergelijkbaar met een drone die niet kan vliegen, maar aan vrijwel iedere trein kan worden gekoppeld. Terwijl de trein de reizigers naar hun bestemming brengt, verzamelt RILA op hoge snelheid geografische en spoor-geometerische data.

<br><br>

Mijn rol als projectmanager was om op de Britse spoormarkt alles van acquisitie tot uitvoering te organiseren, waarbij de nadruk lag op het samen met de klant (Network Rail) ontdekken waar RILA de grootste toegevoegde waarde kan leveren. Het ontwikkelen van nieuwe hardware en software speelde daarbij een belangrijke rol. Ook het certificeren van het meetsysteem voor het Britse spoor was een belangrijke taak om dit nieuwe systeem in een nieuwe markt succesvol te laten worden. De eerste meetritten vonden in de zomer van 2013 plaats op de lijn tussen Manchester Airport en Southport.

<br><br>

Inmiddels is RailData gekocht door Fugro, en is meer informatie te vinden op www.fugroraildata.nl.

 

Carbon Calculator voor de filmindustrie

Tussen 2012 en 2014 heeft het Green Film Making project een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de Nederlandse filmindustrie. Geïnitieerd door Strawberry Earth en ondersteund door onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Stichting Doen, NTR en het Nederlands Film Fonds is gewerkt aan de “How to green your film production (so far) guide”.

<br><br>

Samen met Wij Zijn Koel heb ik een Carbon Calculator voor de filmindustrie ontwikkeld waarmee filmproducenten eenvoudig voorafgaand aan de productie van een film een goede schatting kunnen maken van de CO2-emissie van hun filmproductie – en daardoor maatregelen kunnen nemen om de uitstoot te beperken. De Carbon Calculator is opgenomen in de Green Filmmaking competition van 2013 en later ook ingezet op de HKU.

<br><br>

Meer informatie is te vinden op www.greenfilmmaking.com, waar ook de Green Film Making Guide te vinden is.

TED-talk at TEDxAmsterdam 2012

Have a look at my TED-talk at TEDxAmsterdam 2012!

<br>

Erik at TEDxAmsterdam opent in een nieuw scherm

CO2-Prestatieladder VolkerWessels BVGO

Nadat ik VolkerRail als projectmanager als eerste bedrijf op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder had gecertificeerd, werd ik door VolkerWessels gevraagd om alle bedrijven die onder de divisie Bouw & Vastgoedontwikkeling vallen ook te helpen met de certificering op Niveau 4 van de Ladder.

<br><br>

De uitdaging van dit project was om ongeveer 50 individuele bedrijven binnen het VolkerWessels concern te helpen met het opzetten van een gestandaardiseerde CO2-emissie boekhouding, CO2-reductiedoelstellingen afgestemd op het individuele bedrijf en een algemene visie op CO2-reductie in de bouw op directie niveau.

<br><br>

Een van de belangrijkste eye-openers was de CO2-Ketenanalyse die als onderdeel van dit project is uitgevoerd voor het VolkerWessels PlusWonen concept.

<br><br>

De Pluswonen analyse en meer informatie is te vinden op de site van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling: www.volkerwessels.com.

Perspectivity

Perspectivity is een collectief dat er van overtuigd is dat alle kennis, technologie en middelen beschikbaar zijn om een duurzame wereld te creëren, en dat interactieve processen de oplossing zijn om daadwerkelijk een menselijke en duurzame maatschappij te bouwen.

<br><br>

In 2011 heb ik een half jaar gewerkt aan het opzetten van een professionele Perspectivity organisatie.

<br><br>

Daarnaast ben ik al jaren Gameleader van de Perspectivity Game: een serious game waarin deelnemers ervaren hoe het is om gevangen te zitten in een complexe sociale situatie. In korte tijd ervaren de deelnemers hoe moeilijk het is om in een wereld met verschillende belangen samen te werken aan een goede, duurzame oplossing. Daarnaast leren ze om complexe sociale situaties in het dagelijkse leven te herkennen en op een goede manier op te lossen.

<br><br>

Meer informatie over Prespectivity is te vinden via www.perspectivity.org

Rail Demper Machine

Een van de projecten die ik als Projectleider R&D heb gedaan was het ontwikkelen van een Raildemper Machine voor de installatie van Raildempers die door Tata Steel zijn ontwikkeld. Met deze machine is een grote stap gemaakt in de snelheid van de installatie van Raildempers, van ongeveer 50 m/u naar 250 m/u.

<br><br>

Om deze machine optimaal te laten werken was het nodig om een ander type Raildemper in Nederland te introduceren, een nieuw type klem te ontwikkelen en dit akoestisch te testen voordat ProRail het product kon goedkeuren voor gebruik in het spoor.

<br><br>

Diverse locaties in Nederland zijn nu voorzien van Raildempers, waardoor de geluidsoverlast door passerende treinen voor veel mensen is teruggebracht zonder dat er metershoge schermen voor hun huis moesten worden gebouwd.

<br><br>

Meer informatie via www.volkerrail.nl en www.tatasteeleurope.com.

Cliplans ontwikkeling

Werken in het spoor is gevaarlijk. Voordat spoorwerkers het spoor in gaan, moeten ze zeker weten dat er geen treinen over het spoor zullen rijden waar zij gaan werken. Om er voor te zorgen dat er geen treinen het werkgebied in kunnen rijden, plaatsen spoorwerkers daarom een zogenaamde Kortsluitlans. Deze maakt elektrisch contact tussen de spoorstaven en simuleert daardoor een trein: het sein voor het werkgebied gaat op rood en treinen kunnen daardoor niet meer het werkgebied in rijden.

<br><br>

Er was lange tijd maar één type kortsluitlans beschikbaar. Deze had veel last van storingen, is zwaar, onhandig om mee te nemen en zorgde voor hoge kosten. Ik kreeg de opdracht om een nieuwe kortsluitlans te ontwikkelen en deze in de markt te zetten. De Cliplans was het resultaat: een degelijk, betrouwbaar, klein en lichtgewicht stuk gereedschap waarmee de spoorwerkers veilig in het spoor kunnen werken.

<br><br>

De Cliplans is te koop via www.volkerrail.nl en www.uudenbv.nl