Carbon Calculator voor de filmindustrie

Tussen 2012 en 2014 heeft het Green Film Making project een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de Nederlandse filmindustrie. Geïnitieerd door Strawberry Earth en ondersteund door onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Stichting Doen, NTR en het Nederlands Film Fonds is gewerkt aan de “How to green your film production (so far) guide”.

<br><br>

Samen met Wij Zijn Koel heb ik een Carbon Calculator voor de filmindustrie ontwikkeld waarmee filmproducenten eenvoudig voorafgaand aan de productie van een film een goede schatting kunnen maken van de CO2-emissie van hun filmproductie – en daardoor maatregelen kunnen nemen om de uitstoot te beperken. De Carbon Calculator is opgenomen in de Green Filmmaking competition van 2013 en later ook ingezet op de HKU.

<br><br>

Meer informatie is te vinden op www.greenfilmmaking.com, waar ook de Green Film Making Guide te vinden is.