Artikelen door Erik Bronsvoort

RILA upgrade

Het RILA systeem dat door Fugro RailData is ontwikkeld is een high-tech meetsysteem dat in kort tijd grote hoeveelheden geografische en geometrische gegevens kan verzamelen door een carbon fiber unit aan een trein te koppelen. Na de succesvolle introductie van het systeem in de UK in 2013 werd het noodzakelijk om een 2e meetsysteem te […]

VolkerWessels Duurzaamheid Verslag

Na de goede samenwerking tijdens het project om VolkerWessels BVGO te certificeren op Niveau 4 van de CO2-Prestatieladder in 2011, heb ik in 2012 en 2013 op de afdeling Corporate Responsibility van VolkerWessels meegewerkt aan de realisatie van het VolkerWessels Duurzaamheid Jaarverslag. <br><br> De werkzaamheden bestonden uit het bepalen van de projectaanpak, het verzamelen en […]

VolkerWessels Telecom CO2-Prestatieladder

In 2014 is VolkerWessels Telecom gecertificeerd op Niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. <br><br> Ik heb het bedrijf geholpen met het opzetten van hun CO2-Management systeem en het opzetten van een CO2-reductie plan en ketenanalyses om ook dieper in de keten een positieve impact te hebben op de CO2-emissie in de telecom sector. Ik had daarbij […]

Introductie van RILA in de UK

Begin 2013 ben ik als projectmanager betrokken geraakt bij RailData, een start-up die op het punt stond om een nieuwe markt te gaan veroveren: het Verenigd Koninkrijk. <br><br> RailData heeft het RILA systeem ontwikkeld: een high-tech meet-systeem waarmee zeer nauwkeurige kaarten van het spoor kunnen worden gemaakt. Het RILA systeem is vergelijkbaar met een drone […]

Carbon Calculator voor de filmindustrie

Tussen 2012 en 2014 heeft het Green Film Making project een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de Nederlandse filmindustrie. Geïnitieerd door Strawberry Earth en ondersteund door onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Stichting Doen, NTR en het Nederlands Film Fonds is gewerkt aan de “How to green your film production (so far) […]

CO2-Prestatieladder VolkerWessels BVGO

Nadat ik VolkerRail als projectmanager als eerste bedrijf op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder had gecertificeerd, werd ik door VolkerWessels gevraagd om alle bedrijven die onder de divisie Bouw & Vastgoedontwikkeling vallen ook te helpen met de certificering op Niveau 4 van de Ladder. <br><br> De uitdaging van dit project was om ongeveer 50 individuele […]

Perspectivity

Perspectivity is een collectief dat er van overtuigd is dat alle kennis, technologie en middelen beschikbaar zijn om een duurzame wereld te creëren, en dat interactieve processen de oplossing zijn om daadwerkelijk een menselijke en duurzame maatschappij te bouwen. <br><br> In 2011 heb ik een half jaar gewerkt aan het opzetten van een professionele Perspectivity […]

Rail Demper Machine

Een van de projecten die ik als Projectleider R&D heb gedaan was het ontwikkelen van een Raildemper Machine voor de installatie van Raildempers die door Tata Steel zijn ontwikkeld. Met deze machine is een grote stap gemaakt in de snelheid van de installatie van Raildempers, van ongeveer 50 m/u naar 250 m/u. <br><br> Om deze […]

Cliplans ontwikkeling

Werken in het spoor is gevaarlijk. Voordat spoorwerkers het spoor in gaan, moeten ze zeker weten dat er geen treinen over het spoor zullen rijden waar zij gaan werken. Om er voor te zorgen dat er geen treinen het werkgebied in kunnen rijden, plaatsen spoorwerkers daarom een zogenaamde Kortsluitlans. Deze maakt elektrisch contact tussen de […]